START
Wyszukiwanie serwera
IP: ...
Dostawca: ...
powered by FIREPROBE.NET
Testowanie:
Ping
...
Mb/s
Pobieranie:
... Mb/s
Wysyłanie:
... Mb/s
Ping:
... ms
Jitter:
... ms
Ponów Udostępnij APPROVE
SELECT SERVER

Korzystanie ze stron: 5/ 5
Streaming wideo (LQ): 5/ 5
Streaming wideo (HQ): 5/ 5
Rozmowy np. SKYPE: 5/ 5
Gry on-line: 5/ 5